Meer passagiers in 2023

Het aantal passagiers dat in 2023 gebruik heeft gemaakt van de buurtbus 706/707 is opnieuw toegenomen met bijna 4000 personen. In 2022 werden totaal 19.050 passagiers vervoerd, in 2023 lag dat op 22.953 personen die van de bus gebruik maakten. Half december 2023 is ook gestart met ritten op de zaterdag. Het bestuur is tevreden met het aantal van 32 dat de bus al wist te vinden. Ook rijdt de bus sinds december door de binnenstad van Gorinchem.